تبلیغات
کلیک های پایداری - آرمان شهر مهدوی نا کجا آباد نیست، همجا آبادست....
کلیک های پایداری
به سایت ما خوش آمدید
وعده‌هایى كه راجع به مهدى(عج) داده شده، چك بى‌محل نیست! ایدئولوژى‌هاى بشرى اگر از "اتوپیا" حرف زدند، از افلاطون تا توماس‌مور، كامپانلا و فرانسیس‌بیكن، هركس از مدینۀ فاضله در غرب و در دنیا حرفى زده، همه از نوع نمونۀ انتزاعى "وبرى" و تیپ ایده‌آل او بوده‌اند، زیرا همۀ آنها با مصالح و امكانات عادى بشرى سنجیده مى‌شوند، اما مهدویّت، ارتباط با خزاین غیب جهان و با عقلانیّت پنهان عالم است. مهدى(عج) فقط جان جهان نیست، بلكه عقل جهان نیز هست. یداللّه با دست بشر فرق مى‌كند و اینها به یك اندازه نیروى پرتاب ندارند، لذا جامعۀ مهدوى، "ناكجاآباد" نیست، "همه‌جاآباد" است.

یک جزیر‌ه‌ی دورافتاد‌ه‌ی محصور در خود، شهركى پشت ابرها و در ذهن شاعران نیست. با مصالح واقعى و در همین دنیاى واقعى ساخته خواهد شد. این حقیقت، در روایات ما تكرار شده و نباید در این قضیه وارد تأویل شویم. قبل از ظهور مهدى(عج) اگر هركس از اتوپیا حرفى زد -كه تركیبى از "تخیّل" و "واقعیّت" است- ولى هنر مهدى(عج)، واقعى كردن آرمان‌هاى قابل تحقّق بشرى است كه تا حال تحقّق پیدا نكرده است. مزیّت مهمّى كه مدینۀ آرمانى اسلام، آن "زیست جهان" عدالت كه با نام مبارك مهدى(عج) گره خورده و بر خرابه‌هاى اقتدار كنونى عالم بنا خواهد شد، این است كه گرچه شكل اعلاى آن به دست مهدى(عج) تحقّق خواهد یافت، ولى این امید، ما را در عصر غیبت، از وظیفه‌ی بنا كردن اشكال طبیعى‌تر و مدل‌هاى ناقص‌تر آن جامعه، معاف نمى‌كند و در برابر اتهاماتى كه به "آرمان‌شهر دینى" وارد شده، باید گفت كه آرمان شهر اسلام، یك شهر اسكولاستیك نیست، یك ماكت و شهر مرده‌ها و مجسمه‌ها نیست.

بعضى فكر مى‌كنند وقتى از شهر اخلاق، قانون و عدالت، سخن مى‌گوییم همه مثل روبات در این شهر راه مى‌روند، احساس ندارند، یك‌شكل و یك‌اندازه و یك‌نوعند، تفاوت و تنوّعى نیست و گویا همه در آن دوران، ماشین مى‌شوند.

بعضى فكر كردند در جامعه‌اى كه حضرت مهدى(عج) خواهد ساخت، مردم دیگر شهوت ندارند؛ عصبانى نمى‌شوند؛ احتیاجى به نان، خانه، كار، مطالعه و تفریح ندارند. نه، آن مدینه، جامعه‌اى واقعى با آدم‌هاى واقعى است و این استعدادها و غرایزى كه در ما و شماست در آنان و در آن دوران نیز خواهد بود. هنر مهدى(عج) این است كه آنان را سازمان‌دهى مى‌كند و در مسیر كمال انسان، سعادت بشر و عدالت به‌كار خواهد گرفت و غرایز بشر، ریشه‌كن نمى‌شود و در دنیاى بعد از ظهور هم، آدم‌ها شهوت دارند؛ خشم دارند؛ احتیاج به خور و خواب دارند؛ احتیاج به كار، تفریح، ازدواج، استراحت، مطالعه و همه‌چیز دارند. منتها همه‌ی این روابط در سایه‌ی عدالت، برادرى، آزادى و عقلانیّت، صورت مى‌گیرد.

جامعه‌ی مهدى(عج)، جامعه‌ی بسته هم نیست كه پلیس‌هاى آن از شهروندهایش بیشتر باشند. در آن جامعه، اگر قرار است عدالت تا این حد جدّى برقرار شود نباید گمان كرد كه حتما در هرخانه، یك پلیس ایستاده است! چنین نیست و جامعه‌ی مهدوى، طبق روایات ما، جامعه بسته نیست و لازم نیست كه از هركسى دو پلیس مراقبت كنند. یك شهر قرون وسطایى هم نیست. گرچه یك شهر دینى است اما مبتنى بر ایدئولوژى‌هاى بشرى هم نیست. شهرى است كه براساس آگاهى، آزادى و اخلاق، بنا مى‌شود و تمدّنى است كه براى نخستین‌بار در مقیاس جهانى، علم و عبودیت، قدرت و معنویت و دنیا و آخرت را با یكدیگر جمع مى‌كند و لذا نمى‌تواند شهر بسته‌اى باشد


آرمان شهر مهدوی ...

یک جزیر‌ه‌ی دورافتاد‌ه‌ی محصور در خود، شهركى پشت ابرها و در ذهن شاعران نیست. با مصالح واقعى و در همین دنیاى واقعى ساخته خواهد شد. این حقیقت، در روایات ما تكرار شده و نباید در این قضیه وارد تأویل شویم. قبل از ظهور مهدى(عج) اگر هركس از اتوپیا حرفى زد -كه تركیبى از "تخیّل" و "واقعیّت" است- ولى هنر مهدى(عج)، واقعى كردن آرمان‌هاى قابل تحقّق بشرى است كه تا حال تحقّق پیدا نكرده است. مزیّت مهمّى كه مدینۀ آرمانى اسلام، آن "زیست جهان" عدالت كه با نام مبارك مهدى(عج) گره خورده و بر خرابه‌هاى اقتدار كنونى عالم بنا خواهد شد، این است كه گرچه شكل اعلاى آن به دست مهدى(عج) تحقّق خواهد یافت، ولى این امید، ما را در عصر غیبت، از وظیفه‌ی بنا كردن اشكال طبیعى‌تر و مدل‌هاى ناقص‌تر آن جامعه، معاف نمى‌كند و در برابر اتهاماتى كه به "آرمان‌شهر دینى" وارد شده، باید گفت كه آرمان شهر اسلام، یك شهر اسكولاستیك نیست، یك ماكت و شهر مرده‌ها و مجسمه‌ها نیست.
به ادامه مطلب توجه کنید
وعده‌هایى كه راجع به مهدى(عج) داده شده، چك بى‌محل نیست! ایدئولوژى‌هاى بشرى اگر از "اتوپیا" حرف زدند، از افلاطون تا توماس‌مور، كامپانلا و فرانسیس‌بیكن، هركس از مدینۀ فاضله در غرب و در دنیا حرفى زده، همه از نوع نمونۀ انتزاعى "وبرى" و تیپ ایده‌آل او بوده‌اند، زیرا همۀ آنها با مصالح و امكانات عادى بشرى سنجیده مى‌شوند، اما مهدویّت، ارتباط با خزاین غیب جهان و با عقلانیّت پنهان عالم است. مهدى(عج) فقط جان جهان نیست، بلكه عقل جهان نیز هست. یداللّه با دست بشر فرق مى‌كند و اینها به یك اندازه نیروى پرتاب ندارند، لذا جامعۀ مهدوى، "ناكجاآباد" نیست، "همه‌جاآباد" است.

یک جزیر‌ه‌ی دورافتاد‌ه‌ی محصور در خود، شهركى پشت ابرها و در ذهن شاعران نیست. با مصالح واقعى و در همین دنیاى واقعى ساخته خواهد شد. این حقیقت، در روایات ما تكرار شده و نباید در این قضیه وارد تأویل شویم. قبل از ظهور مهدى(عج) اگر هركس از اتوپیا حرفى زد -كه تركیبى از "تخیّل" و "واقعیّت" است- ولى هنر مهدى(عج)، واقعى كردن آرمان‌هاى قابل تحقّق بشرى است كه تا حال تحقّق پیدا نكرده است. مزیّت مهمّى كه مدینۀ آرمانى اسلام، آن "زیست جهان" عدالت كه با نام مبارك مهدى(عج) گره خورده و بر خرابه‌هاى اقتدار كنونى عالم بنا خواهد شد، این است كه گرچه شكل اعلاى آن به دست مهدى(عج) تحقّق خواهد یافت، ولى این امید، ما را در عصر غیبت، از وظیفه‌ی بنا كردن اشكال طبیعى‌تر و مدل‌هاى ناقص‌تر آن جامعه، معاف نمى‌كند و در برابر اتهاماتى كه به "آرمان‌شهر دینى" وارد شده، باید گفت كه آرمان شهر اسلام، یك شهر اسكولاستیك نیست، یك ماكت و شهر مرده‌ها و مجسمه‌ها نیست.

بعضى فكر مى‌كنند وقتى از شهر اخلاق، قانون و عدالت، سخن مى‌گوییم همه مثل روبات در این شهر راه مى‌روند، احساس ندارند، یك‌شكل و یك‌اندازه و یك‌نوعند، تفاوت و تنوّعى نیست و گویا همه در آن دوران، ماشین مى‌شوند.

بعضى فكر كردند در جامعه‌اى كه حضرت مهدى(عج) خواهد ساخت، مردم دیگر شهوت ندارند؛ عصبانى نمى‌شوند؛ احتیاجى به نان، خانه، كار، مطالعه و تفریح ندارند. نه، آن مدینه، جامعه‌اى واقعى با آدم‌هاى واقعى است و این استعدادها و غرایزى كه در ما و شماست در آنان و در آن دوران نیز خواهد بود. هنر مهدى(عج) این است كه آنان را سازمان‌دهى مى‌كند و در مسیر كمال انسان، سعادت بشر و عدالت به‌كار خواهد گرفت و غرایز بشر، ریشه‌كن نمى‌شود و در دنیاى بعد از ظهور هم، آدم‌ها شهوت دارند؛ خشم دارند؛ احتیاج به خور و خواب دارند؛ احتیاج به كار، تفریح، ازدواج، استراحت، مطالعه و همه‌چیز دارند. منتها همه‌ی این روابط در سایه‌ی عدالت، برادرى، آزادى و عقلانیّت، صورت مى‌گیرد.

جامعه‌ی مهدى(عج)، جامعه‌ی بسته هم نیست كه پلیس‌هاى آن از شهروندهایش بیشتر باشند. در آن جامعه، اگر قرار است عدالت تا این حد جدّى برقرار شود نباید گمان كرد كه حتما در هرخانه، یك پلیس ایستاده است! چنین نیست و جامعه‌ی مهدوى، طبق روایات ما، جامعه بسته نیست و لازم نیست كه از هركسى دو پلیس مراقبت كنند. یك شهر قرون وسطایى هم نیست. گرچه یك شهر دینى است اما مبتنى بر ایدئولوژى‌هاى بشرى هم نیست. شهرى است كه براساس آگاهى، آزادى و اخلاق، بنا مى‌شود و تمدّنى است كه براى نخستین‌بار در مقیاس جهانى، علم و عبودیت، قدرت و معنویت و دنیا و آخرت را با یكدیگر جمع مى‌كند و لذا نمى‌تواند شهر بسته‌اى باشد
وعده‌هایى كه راجع به مهدى(عج) داده شده، چك بى‌محل نیست! ایدئولوژى‌هاى بشرى اگر از "اتوپیا" حرف زدند، از افلاطون تا توماس‌مور، كامپانلا و فرانسیس‌بیكن، هركس از مدینۀ فاضله در غرب و در دنیا حرفى زده، همه از نوع نمونۀ انتزاعى "وبرى" و تیپ ایده‌آل او بوده‌اند، زیرا همۀ آنها با مصالح و امكانات عادى بشرى سنجیده مى‌شوند، اما مهدویّت، ارتباط با خزاین غیب جهان و با عقلانیّت پنهان عالم است. مهدى(عج) فقط جان جهان نیست، بلكه عقل جهان نیز هست. یداللّه با دست بشر فرق مى‌كند و اینها به یك اندازه نیروى پرتاب ندارند، لذا جامعۀ مهدوى، "ناكجاآباد" نیست، "همه‌جاآباد" است.

یک جزیر‌ه‌ی دورافتاد‌ه‌ی محصور در خود، شهركى پشت ابرها و در ذهن شاعران نیست. با مصالح واقعى و در همین دنیاى واقعى ساخته خواهد شد. این حقیقت، در روایات ما تكرار شده و نباید در این قضیه وارد تأویل شویم. قبل از ظهور مهدى(عج) اگر هركس از اتوپیا حرفى زد -كه تركیبى از "تخیّل" و "واقعیّت" است- ولى هنر مهدى(عج)، واقعى كردن آرمان‌هاى قابل تحقّق بشرى است كه تا حال تحقّق پیدا نكرده است. مزیّت مهمّى كه مدینۀ آرمانى اسلام، آن "زیست جهان" عدالت كه با نام مبارك مهدى(عج) گره خورده و بر خرابه‌هاى اقتدار كنونى عالم بنا خواهد شد، این است كه گرچه شكل اعلاى آن به دست مهدى(عج) تحقّق خواهد یافت، ولى این امید، ما را در عصر غیبت، از وظیفه‌ی بنا كردن اشكال طبیعى‌تر و مدل‌هاى ناقص‌تر آن جامعه، معاف نمى‌كند و در برابر اتهاماتى كه به "آرمان‌شهر دینى" وارد شده، باید گفت كه آرمان شهر اسلام، یك شهر اسكولاستیك نیست، یك ماكت و شهر مرده‌ها و مجسمه‌ها نیست.

بعضى فكر مى‌كنند وقتى از شهر اخلاق، قانون و عدالت، سخن مى‌گوییم همه مثل روبات در این شهر راه مى‌روند، احساس ندارند، یك‌شكل و یك‌اندازه و یك‌نوعند، تفاوت و تنوّعى نیست و گویا همه در آن دوران، ماشین مى‌شوند.

بعضى فكر كردند در جامعه‌اى كه حضرت مهدى(عج) خواهد ساخت، مردم دیگر شهوت ندارند؛ عصبانى نمى‌شوند؛ احتیاجى به نان، خانه، كار، مطالعه و تفریح ندارند. نه، آن مدینه، جامعه‌اى واقعى با آدم‌هاى واقعى است و این استعدادها و غرایزى كه در ما و شماست در آنان و در آن دوران نیز خواهد بود. هنر مهدى(عج) این است كه آنان را سازمان‌دهى مى‌كند و در مسیر كمال انسان، سعادت بشر و عدالت به‌كار خواهد گرفت و غرایز بشر، ریشه‌كن نمى‌شود و در دنیاى بعد از ظهور هم، آدم‌ها شهوت دارند؛ خشم دارند؛ احتیاج به خور و خواب دارند؛ احتیاج به كار، تفریح، ازدواج، استراحت، مطالعه و همه‌چیز دارند. منتها همه‌ی این روابط در سایه‌ی عدالت، برادرى، آزادى و عقلانیّت، صورت مى‌گیرد.

جامعه‌ی مهدى(عج)، جامعه‌ی بسته هم نیست كه پلیس‌هاى آن از شهروندهایش بیشتر باشند. در آن جامعه، اگر قرار است عدالت تا این حد جدّى برقرار شود نباید گمان كرد كه حتما در هرخانه، یك پلیس ایستاده است! چنین نیست و جامعه‌ی مهدوى، طبق روایات ما، جامعه بسته نیست و لازم نیست كه از هركسى دو پلیس مراقبت كنند. یك شهر قرون وسطایى هم نیست. گرچه یك شهر دینى است اما مبتنى بر ایدئولوژى‌هاى بشرى هم نیست. شهرى است كه براساس آگاهى، آزادى و اخلاق، بنا مى‌شود و تمدّنى است كه براى نخستین‌بار در مقیاس جهانى، علم و عبودیت، قدرت و معنویت و دنیا و آخرت را با یكدیگر جمع مى‌كند و لذا نمى‌تواند شهر بسته‌اى باشد
نوع مطلب : مذهبی، اجتماعی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 26 شهریور 1396 12:50 ب.ظ
I would like to thank you for the efforts you've put in penning this
site. I'm hoping to view the same high-grade content from you in the future as well.
In truth, your creative writing abilities has inspired me
to get my own website now ;)
دوشنبه 30 مرداد 1396 03:51 ب.ظ
With havin so much content and articles do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement?
My blog has a lot of completely unique content I've either created myself
or outsourced but it appears a lot of it is popping it up
all over the web without my authorization. Do
you know any techniques to help prevent content from being stolen? I'd certainly appreciate it.
چهارشنبه 18 مرداد 1396 06:01 ب.ظ
Pretty great post. I just stumbled upon your blog and wished to mention that I've really loved browsing your blog posts.
After all I will be subscribing on your rss feed and
I am hoping you write once more very soon!
چهارشنبه 18 مرداد 1396 04:30 ب.ظ
It's not my first time to pay a quick visit this website, i am browsing this web page dailly
and get nice information from here all the time.
شنبه 14 مرداد 1396 06:37 ق.ظ
Hello, I enjoy reading all of your post. I wanted to write a little comment to support you.
سه شنبه 10 مرداد 1396 12:29 ق.ظ
It's perfect time to make some plans for the longer term and it
is time to be happy. I have learn this submit and if I could I desire to counsel you few interesting things or tips.

Maybe you could write next articles referring to this article.
I desire to read more things approximately it!
شنبه 19 فروردین 1396 05:03 ب.ظ
Very great post. I just stumbled upon your blog and wanted to say
that I have really enjoyed surfing around your weblog posts.
In any case I will be subscribing for your
rss feed and I am hoping you write again very soon!
جمعه 18 فروردین 1396 06:55 ب.ظ
Hey there are using Wordpress for your blog platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own.
Do you need any coding expertise to make your own blog?

Any help would be really appreciated!
سه شنبه 15 فروردین 1396 07:34 ب.ظ
Hi! Quick question that's totally off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my iphone4.
I'm trying to find a theme or plugin that might be able to correct this issue.
If you have any suggestions, please share. Cheers!
دوشنبه 14 بهمن 1392 01:43 ق.ظ
سلام علیکم
با مطلب جدید با نام " یک اقدام عبرت آموز از یک دیپلمات خارجی" منتظر حضور و نظرتون هستم.
یاعلی جان ها فدای سید علی
التماس دعا
یکشنبه 13 بهمن 1392 05:33 ب.ظ
سلام برشما اجرتون با حضرت زهرا ارواحنا فداها.با پست جدید(هویزه) منتظرتون هستم.
یازهرا.
جمکرانی
شنبه 12 بهمن 1392 06:51 ب.ظ
یادمان باشد که ماخون داده ایم
یک بیابان مرد مجنون داده ایم
یادمان باشد پیام آفتاب
دست نااهلان نیفتدانقلاب
دهه مبارک فجر و سالگشت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران مبارک
جمعه 11 بهمن 1392 03:58 ب.ظ
سلام علیکم
با وبلاگ جدید و مطالب جدید بروزم و منتظر نظراتتون.
یاعلی
پنجشنبه 10 بهمن 1392 08:11 ب.ظ
سلام
استشهادیون بعد از مدت ها بروز کرد
منتظرتونیم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : حنظله توحیدی کریمی
پیوندهای روزانه
پیوندها
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
کلیک های پایداری Google PageRank Checker Powered by  MyPagerank.Net Review www.click-lasting.mihanblog.com on alexa.com Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net تحلیل آمار سایت و وبلاگ
مدافعین حرم
کد لوگوی سایت مدافعین حرم

جشنواره وبلاگ نویسی مقاومت

کلیه حقوق این وبلاگ برای کلیک های پایداری محفوظ است
تحلیل آمار سایت و وبلاگ